Susanne Hedman är en finlandssvensk videokonstnär och filmare. Hon är utbildad medianom från Yrkeshögskolan Novia. Hon är verksam i Vasa, Finland. 

Susannes konstverk består ofta av abstrakta, måleriska närbilder där färgerna spelar en stor roll. Om hennes videoverk har det sagts att hon "målar med video". Hon använder sig också av dokumentära bilder. Susannes videofilmer förmedlar känslor, stämningar och budskap.